Nr. 2 - 2024

Boganmeldelse

Historien som våben

Af Morten Lassen
Gads Forlag
350 sider
Pris ca. 300 kr

Anmeldt af Mogens Havnsøe Petersen

Hvordan kan en mand få sat gang i så meget ondskab? Hvordan kan han i ramme alvor mene, at det er hans og Ruslands ret at forsøge at invadere nabolande efter forgodtbefindende? Hvordan kan han få en hel nation til at tro på sine rablende løgne. Hvordan?

En stor del af svaret får man i bogen “Historien som våben” med undertitlen “Ruslands march mod fortiden - og ind i krigen” skrevet af Morten Lassen. Han er cand. mag i Litteraturvidenskab og lektor i dansk og historie ved Københavns VUC (voksenuddannelsescenter), og han har gennemført et kolossalt researcharbejde for at samle sit stof til bogen. Alene noterne til bogen fylder ca. 30 sider.

Alle udtalelser fra Putin og andre er direkte og fra åbne kilder. Der er mere tale om et akademisk end et journalistisk arbejde, og det er faktisk befriende, for det renser værket fra diverse godtkøbsbetragtninger og synsninger, som journalistiske værker har fået en alt for stor tendens til.

Derfor er bogens indhold også så meget mere rystende, og nærværende skribent måtte dele den op i bidder med pauser ind imellem, for det kan være svært at rumme så meget løgn og fordrejelser, som Putin og konsortier helt åbenbart gør sig skyld i.

Det siger en del om Putin, at den eneste vestlige journalist, han har ladet sig interviewe af efter invasionen af Ukraine er Tucker Carlson, som er fyret fra Fox News, fordi han efterhånden havde så mange konflikter med ledelsen og bl.a. var medskyldig i, at Fox måtte indgå et forlig med det firma, som står for stemmemaskinerne i USA, et forlig på hele 5,3 mia. kr. Som led i kampagnen for Trumps forsøg at skabe tvivl om det afholdte valg, viderebragte Tucker Carlson løgnene i bedste sendetid og med millioner af seere.

Det var denne mand, som Putin havde valgt at lade sig interviewe af, og nu kommer forbindelsen til bogen “Historien som våben”, for da Putin indledningsvis bliver spurgt hvorfor, at Rusland invaderede Ukraine, så holder Putin en halv times rablende historisk foredrag, hvor han søger at bevise, at Ukraine er en legitim del af Rusland. Forbindelseslinjerne går helt tilbage til 1400-tallet og længere.

Morten Lassen gendriver overbevisende Putins opfattelse af nationens fødsel og påpeger, at Ukraine på et tidspunkt var en blandet landhandel med alle mulige folkeslag, så Putin - og mange russeres - generelle opfattelse af, at der eksisterer Rusland, Hvide Rusland og Lille Rusland, hvor sidstnævnte er Ukraine er og bliver løgn.

Men det er så blot grundløgnen, for som alle diktaturer, så har Putin også brug for en mere aktuel fortælling, og deraf kommer den helt uforholdsmæssige fejring af “Den store Fædrelandskrig”, som nærmest fremstiller det som om, at det alene var russerne offervilje og krigskunst, der knækkede nakken på nazismen. De gigantiske tab, som Stalin påførte landet ved stort og flot at være ret ligeglad med russiske liv - det være sig militære som civile tab - er glemt, og Stalin er blevet rehabiliteret under Putin.

Ensretningen af historieskrivningen som er renset for enhver form for russisk selvkritik føres helt ned i de mindste skoleklasser, hvor der udstikkes centrale retningslinier for, hvad der må og skal undervises i, og hvor der også benyttes metoder, der mere end konkret giver mindelser om Hitler-Jugend.

De voksne styres af TV-stationer og andre medier, hvorfra enhver kritisk journalistisk indfaldsvinkel er fjernet. Forskere i de historiske forhold bliver fyret og endda også fængslet, hvis de siger eller mener noget forkert.

Desværre lader Morten Lassens bog ikke noget håb om, at Putin vil komme til fornuft. Når en person har skabt sin helt egen virkelighed, og alle der anfægter den har en tendens til at falde ud af vinduer eller falde ned med fly eller blot blive myrdet på åben gade, så er det efterhånden kun pludselig opstået alvorlig somatisk sygdom, som håbet kan bygge på. 

Hvis Trump bliver præsident i USA, kan der forventes et dobbeltinterview med ham og Putin og Tucker Carlson som mikrofonholder.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Alt er ændret, alt er det samme

Hvad er recession

Udvidelse af EU? Hvad kan vi forvente?

Ja, Ole Stavad, noget må gøres, men hvad og af hvem?

Magtbrynde

Med tog i Europa – en historie

Revisionssager på vej

Boganmeldelser:

Den uventede advokat

Klanerne

Borgerlig krise

Det hærdede stål