Lødig historieskrivning

Anmeldelse af ”Ulvetider og skiftespor – LO på vejen mod Fagbevægelsens Hovedorganisation” af Poul Smidt.

Af Peter T. Christensen, LO-konsulent 1995-2015, ansat i arbejderbevægelsen 1979-2015

Den næsten 400 siders tykke bog om LO´s sidste 20 år er god oplysning om arbejderbevægelsens udfordringer.

Jeg har været ansat i LO fra 1995 til 2015, og bogen beskriver perioden 1998 til 2018, der er således et pænt sammenfald mellem disse perioder.

Først blev jeg noget overrasket over titlen – var det specielt ulvetider i disse år? Sådan husker jeg det ikke i det daglige arbejde i den danske paraplyorganisation for fagforbundene. Vi havde vores udfordringer med forbundenes medlemstilbagegang og den borgerlige regering i 00’erne, men sådan går det jo tit op og ned for organisationer. Og skiftespor hentyder vel til bruddet med Socialdemokratiet, det er historisk voldsomt, at arbejderbevægelsen går lidt i opløsning, men nødvendigt i forhold til nutiden.

De tidligere bøger om fagbevægelsens officielle historie hedder ”Fremad og atter fremad” (1971-1959) og ”I takt med tiden” (1960-1997). Poul Smidt følger op på disse bøgers linje med en beskrivelse af det politiske livs interaktion med fagbevægelsen. Så en titel som ”Alene mod nye udfordringer” kunne være mere efter min smag.

Jeg husker mest de skiftende interne strukturer og nye afdelingsledere eller teamledere, og en stor kulturændring med flytningen fra Rosenørns Alle til Islands Brygge. Men set udefra har Poul Smidt nok ret. Poul Nyrups regeringstid var ikke positiv for LO, indflydelsen var minimal og efterlønnens nedtrapning en katastrofe for arbejderbevægelsen. Tilliden mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen fik et voldsomt knæk, som vel også medvirkede til den skilsmisse, som formelt fandt sted i 1996 og som i 2003 blev endnu mere epokegørende, da det økonomisk tilskud til Socialdemokratiet stoppede.

Poul Smidt beskriver det meget fint i bogen på side 35: ”Et samlet tilbageblik på hele 1998 viser, at LO var blevet Socialdemokratiets fjerne fætter, som kun kom lidt tættere på familien, når han optrådte som partiets rige onkel”.

Modsat gav denne situation en større handlefrihed i forhold til Anders Foghs borgerlige regering i 00’erne, som specielt Harald Børsting fint udnyttede. Det blev meget tydeligt da Anders Fogh mødte op til Haralds 60-års fødselsdag og holdt en god tale om samarbejdet.

De 3 formænd som LO havde i den beskrevne periode, var meget forskellige: Hans Jensen 1996-2007, Harald Børsting 2007-15 og Lizette Risgaard 2015-18. Som tilknyttet fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU) har jeg haft stor kontakt til Harald og Lizette og næstformand Tine Aurvig, der alle tre har været formænd for FIU-udvalget. Hans Jensen havde ikke tilknytning til uddannelsen af tillidsfolk, men kom fra et lille fagforbund.
I 2001 var beslutningen om lukningen af Roskilde Højskole så vigtig, at Hans måtte inddrages. Jeg kan huske, at vi LO-konsulenter på det første møde om lukningen blev konfronteret med spørgsmålet – Hvem af jer vil lukke en hæderkronet arbejderhøjskole? – det ville Hans ikke. Lukket blev Roskilde Højskole alligevel nogle måneder senere – manglende økonomi og manglende vinterskoleelever krævede det.

De vigtigste personligheder, der er beskrevet i bogen er: Tine Aurvig, Harald, og Lizette. De havde hver deres styrker og svagheder. Tine havde den gode pressekontakt, og var den store reformator af LO i 00’erne. Hun var ledende på den interne fornyelse af LO og indretning af det nye hus på Islands Brygge. Harald var den analyserende og strategisk tænkende og Lizette den udadvendte og engagerede – mere om disse to senere.

Som et kuriosum kan nævnes, at formanden, og næstformandens placering i det sorte hus på Islands Brygge ikke var på 5. sal, som Poul Smidt fortæller, men på 3 sal i midten af huset. Det bestemte Trine Agervig - så var de mest tilgængelige for alle ansatte. Der var også et andet forhold, der havde indflydelse på ens placering i huset – udsigt til havnen eller ind mod land. Tine sad, ligesom formanden mod vandet, og det beskrev hun selv som
beroligende og en stor fordel. Eneste afvigelse fra 3. sal placeringen var da Lizette blev rykkede nedpå 2. sal sammen med arbejdsretsafdelingen, men stadig placeret mod vandet.

Ingen simple typebeskrivelser
De simple typebeskrivelser af de valgte ledere i LO findes ikke i Poul Smidts bog, men af de
detaljerede beskrivelser af håndteringen af politiske udfordringer og konflikter kan de forskellige typer genkendes, jeg tror således ikke Poul er uenig med mig i beskrivelsen. I bogens første halvdel kan Tine Aurvigs indflydelse klart fornemmes ved de mange citater fra hende, som bogen indeholder.

Som periodevis talerskriver for hende, mens hun var formand for FIU-udvalget, (1998-2003), lærte jeg, at hun godt kunne lide, at udvalgets medlemmer blev provokeret lidt – som for eksempel, da hun, under drøftelsen af et punkt om e-læring brug i FIU, udtalte, at højskoleforstandere mere var sengeudlejere end fornyere af fagbevægelsens uddannelse. Hvis det kom til debat, var Tine til gengæld mere svag, hun var ikke selv et produkt af fagbevægelsens interne uddannelse og ikke med Socialdemokratisk baggrund. Det sidste søgte hun dog meget at kompensere gennem en god kontakt til DSU og de nye kvinder i partiet - blandt andet ved opstilling af Helle Thorning som formandskandidat i Socialdemokratiet, som det også fremgår af bogen.

Udfordringerne for LO var store i 00’erne. Først en borgerlig regering, så blev amterne afskaffet, hvorefter LO måtte ændre sin struktur lokalt, og sidst blev eksklusivaftalerne underkendt i EU. Bogen beskriver rigtig godt, hvorledes det påvirkede LO, og hvad der blev gjort ved det – ekstraordinære kongresser, et ”nyt LO” og hjælp fra diverse forskere til at analysere situationen og medlemmernes holdning til LO.

Harald Børsting kom til LO samtidigt med Tine Aurvig i 1995. Harald kom fra SiD (der senere blev 3F), og havde haft med uddannelsesarbejde at gøre siden 1985. Først i Oplysningsafdeling, der har ansvar for den interne uddannelse af tillidsfolk i SiD, og siden som leder af den uddannelsespolitiske afdeling i SiD. Harald havde således stort kendskab til fagbevægelsens uddannelsespolitik både eksternt og internt og har skrevet bidrag til artikelsamling om ”Voksenundervisning Voksenpædagogik – en håndbog fra 1987.

Jeg har kendt Harald fra 1985 og han var på en måde næstkommanderende i Oplysningsafdelingen. Så i modsætning til Tine var det meget naturligt, at
han blev formand for FIU-udvalget i 2003. Harald skulle ikke have talepapirer, når der var besværlige punkter på dagsorden. Vi involverede konsulenter holdt et formøde med Harald, og så havde han styr på sagerne, også hvis der kom debat. Harald var også meget grundig i gennemlæsningen af notater og en god fejlfinder, specielt når der var tal involveret.

Haralds fritidsinteresse var golf, som han spillede sammen med en gruppe af afdelingsleder og konsulenter i LO. Det gjorde Anders Fogh sig også morsom over i talen ved hans 60 års fødselsdag. Denne forskel på baggrund viste sig at være afgørende i valget af ny formand for LO i 2007. Harald skrev selv sin tale til kongressen, som anbefalede ham som formand, hvor Tine fik en LO-afdelingsleder til at skrive sin tale.

Bogen beskriver rigtig godt andre forhold, som resulterede i det overraskende resultat, at Harald blev valg til formand. Historisk skal det dog heller ikke underkendes, at Harald kom direkte fra FIU-arbejdet. Tidligere formænd Thomas Nielsen, Knud Christensen og Finn
Thorgrimson kom også fra et ansvar for fagbevægelsens uddannelse af illidsrepræsentanter, og derigennem den gode kontakt til basis i fagbevægelsen. Det er ikke sagt for at underkende alle Pouls gode argumenter for at Harald blev valgt – kun for at supplere.

Omkring det næste formandsvalg i 2015 giver Poul Smidt også en god beskrivelse af situationen, herunder, at konflikten mellem daværende ledelse og Lizette startede i 2011, da man prøvede at afskaffe næstformandsposten. Den person, som dengang fraktionerede for Lizette, var Michael Jacobsen. Han blev fyret et stykke tid efter kongressen i 2011, så det var naturligt at Lizette ville have ham som sekretariatschef efter valget som formand i 2015. Derfor måtte Finn Larsen fyres. Han havde desuden gennem de seneste år haft konflikt med den store gruppe af konsulenter i LO. I den sidste periode blev Finn også meget magtfuldkommen.

I en konflikt omkring afdelingsledelsen i International afdeling fyrede han den ene konsulent efter den anden, hvis de ikke ville anerkendte den fejlplacerede afdelingsleder. Dette er vigtigt for at supplere bogens ellers udmærkede beskrivelse af ”udrensningen” efter 2015 kongressen.

At også udviklingschefen og cheføkonomen røg i svinget var overraskende men forståeligt, når man kender til de interne magtforhold.

FIU mangler
Til sidst skal nævnes, at bogen efter min opfattelse en stor mangel – omtalen af Fagbevægelsens Interne Uddannelse. I LO bogen ”I takt med tiden” som beskrev perioden 1960-1997 var der 22 sider om FIU skrevet af Erik Stubtoft, der loyalt beskriver udviklingen fra 1972 til 1997. I Poul Smidts bog er der 1 side bagerst i bogen og lidt omtale undervejs om ungdomskurserne og ligestillingsindsatsen.

Det fremgår slet ikke af bogen, at der i 1999 blev ændret fuldstændigt på den økonomiske model i FIU. Hvor der tidligere var givet en refusion til forbundene for hver kursist, de sendte på kursus, blev pengene nu bare givet direkte til forbundene alt efter, hvor mange medlemmer de havde overenskomstdækket i de forskellige arbejdsgiverorganisationer. Det var en af de vigtigste årsager til, at først Roskilde Højskole og derefter Esbjerg Højskole måtte lukke, og den oprindelige tværfaglige målsætning med FIU langsomt døde ud.

Det er LO fra 1998 til 2011, der har nedprioriteret den tværfaglige styring af FIU. Efter lukning af FIU-centret i 1995 kom der 21 ansatte ind i LO, da jeg stoppede i 2015, var der kun 2 ansatte, der beskæftigede sig direkte med FIU-indsatsen. Der kunne være logik i denne nedskæring, når LO’s midler i samme periode faldt. Men FIU-folk er finansieret af arbejdsgivernes overenskomstaftalte FIU-bidrag, og det har gennem perioden været jævnt stigende.

Bortset fra den manglende beskrivelse af FIU, er det en rigtig læseværdig bog, som giver et
interessant overblik over periodens mange politiske genvordigheder og den fornyelse LO derfor har gennemgået, der til slut gav sammenlægningen med FTF. En ny spændende historie med Fagbevægelsens Hovedorganisation kan starte.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Mord et instrument i Putins politik

Tidlig tilbagetrækning

Frankrig efter valget

Stadig skævere udvikling

Imperialisme gennem historien