Nr. 1 - 2024


I front for Bornholms Efterskole

Af Claus Larsen-Jensen, forstander Bornholms Efterskole

Det var absolut ikke planlagt, at jeg skulle være forstander for Bornholms Efterskole. Men jeg blev headhuntet til at påtage mig opgaven fra d. 1.december 2022 for at skabe synlig daglig ledelse, få styr på en række opgaver/udfordringer, og få styr på økonomien. Jeg sagde ja til gavn for efterskolen og Bornholm, og tog det som en sjov udfordring. Nu er der gået 14 måneder, hvor meget er lykkes. Jeg overtog et år 2022 med et underskud, og er endt 2023 med et stort overskud, som konsekvens af den kurs, der er kørt.

Efterskoleverdenen var ikke ukendt for mig. Jeg fik, da jeg var forbundsformand for DUI-Leg og Virke, et indgående kendskab til efterskoler, fordi DUI-Leg og Virke havde to efterskoler – Bisnapgård i Hals i Nordjylland og Blykobbe (Nu Bornholms Efterskole). Og så tog jeg initiativ til at etablere Billeshave Efterskole i Middelfart, og var formand dér i 3 år. Jeg var med i Arbejderbevægelsens Efterskole Udvalg. Og jeg fulgte efterskolen her på Bornholm gennem mange år. Samtidig havde jeg sammen med Efterskoleforeningen i årevis stået for uddannelse af lærere på landets efterskoler om EU. Der var et godt kendskab til efterskoleverdenen i bagagen.

Men dagligdagen med elever, ansatte, forældre og daglig administration er selvfølgelig en
anderledes udfordring.

Efterskolerne giver og skal give eleverne nogle nye og spændende oplevelser, løfte dem
udviklingsmæssigt og klæde dem fagligt på fra teenager til voksen, hvor de skal træffe et valg om uddannelse, job og livet.

Bornholms Efterskole er en mindre skole op til 90 elever. Den ligger smukt i Blykobbe Plantage i den nordlige udkant af Rønne. 200 m til en vidunderlig sandstrand. Størrelsen giver intimitet. Alle kender hinanden. Bornholm er unik. Alle kender hinanden.

Netværkede er tætte. Der kan lægges virksomhedsbesøg, deltage i andre aktiviteter. Virksomheder tager elever i praktik. Nogen tager dem efterfølgende som lærlinge. Bornholms Natur kan noget, som ikke findes i andre dele af Danmark.

Bornholms Efterskole byder 3 linjer ud:

Adventurelinjen, som over året har kajak, kano, MTB, Klippe- og Træklatning. Sammen med Almegård Kaserne gennemføres Korpset. Militæret stiller med biler og mandskab, og de unge får en fantastisk oplevelse. Der gennemføres øvelse med Politiet, hvor eleverne er
aktører i simulerede terror- og voldssager. Der tages til aktiviteter i Sverige. Osv. Det giver
de unge en fantastisk oplevelse.

Erhvervslinjen gennemføres i samarbejde med Bornholms Ungdomsuddannelsessted
CAMPUS. Her deltager eleverne i et 5 ugers forløb spredt hen over året – 1 uge som
henholdsvis tømrer, murer, smed, el/It og auto, så eleverne får et indblik i, hvad det vil
være at vælge et sådant fag. Der er selvfølgelig også elever, der vælger gymnasiet. Men vi
vil som en af arbejderbevægelsens efterskoler godt motivere flere unge til en faglært
uddannelse. Og det lykkes faktisk.

Gastronomilinjen. Bornholm er Gourmet-Ø. Der er for eleverne på linjen fokus på
madlavning.

Alle 3 linjer har de 5 linjeuger, som alene anvendes til aktivitet indenfor deres linje. Og næsten hver tirsdag er linjedag på alle 3 linjer.

Og så er der selvfølgelig også undervisning i skolefag. Mest i 8.-9.klasse, fordi de skal til afsluttende eksamen i 9.klasse og lidt mindre i 10.klasse. Det er fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, historie/samfundsfag, naturfag, musik. For 10. klasse gennemfører vi uddannelsesforløbet ”Den Globale Teenager”, hvor eleverne får udsyn til Europa og verden. 10.klasse skal på EU-Studierejse til Bruxelles i marts 2024, for at få et indgående kendskab til EU.

Det kolde gys

Der er fantastisk mange aktiviteter rundt på Bornholm. Bornholms Efterskoles Vikings bader i Østersøen hver fredag morgen, også om vinteren. Det er frivilligt, men mange deltager. Der er Lejrture. Skoleåret starter med en introuge, hvor vi er i Søhøjlandet, hvor vi har byttet efterskole med Silkeborg Efterskole. Der er Skitur til Norge i januar. Der er EU-tur i marts 2024 for 10.klasse. Der er en Lejskole til Tønder, hvor vestkysten, Dybbøl, Sønderborg, Flensburg og Nordtyskland er i spil. Sidste år gik Lejrskolen til Sverige. Tidligere til Tjekkiet.

At få elever til en efterskole kræver et meget stort rekrutteringsarbejde – hvert år.

Konkurrencen mellem efterskoler er hård. Lige nu er vi midt i en omfattende kampagne. Vi deltager i efterskolemesser i Silkeborg, Roskilde, Aalborg, Åbenrå og Odense i 5 weekender. Vi har gennemført 2 Camps for unge interesserede i efteråret 2023 og vi har 3 Camps på weekender her i foråret, hvor man kan prøve at være på efterskole. Vi har holdt 1 Åbent hus i efteråret og 3 i foråret, hvor forældre også kan deltage. Vi har rekrutteringsmøde på Christiansø. Vi har deltaget i Bornholms Uddannelsesmesse. Der annonceres i Politikens og Jyllandspostens Efterskolemagasiner, i Efterskolemessernes Magasiner. Vi har gennemført en Digital Net Café kampagne på 45 Caféer i de største byer, med tyve TV-indslag pr. time, nået 110.000 mennesker pr. uge over 5 uger. Der er gennemført flere SoMe kampagner. Vi går nu på nye sociale medier. Osv.

En efterskole er almennyttig, for ingen tjener herpå, men det er som at drive ”forretning”, for vi skal hvert år hente elever. Elever er forudsætninger for en efterskole, og vi skaber på Bornholm 18-20 arbejdspladser. Det stiller store krav til kreativitet og aktivitet for at tiltrække elever. Som omtalt så deltager vi i år alle Efterskolemesserne i Jylland for første gang. Her støder vi ofte på, at nogen siger: Det er langt væk. Det er det ikke. Vi har i forvejen jyske elever, og de har kortere tid hjem end mit barnebarn Rasmus, som bor i Hvidovre, men går på Dronninglund Efterskole. Vores råd er, at man skal vælge efterskole efter den aktivitet, man helst vil og så se bort fra hvor efterskolen ligger. Mange elever er ikke hjemme så sit, så transporten ikke er et problem.

Bornholm er tættere på end du tror. I Silkeborg fik vi derfor mange gode snakke med mulige elever og forældre, og forbavsende mange forældre har en relation til Bornholm. Og så kan Bornholm noget med natur og landskab, som ikke findes andre steder i Danmark. Bornholm er Danmarks Naturligste Adventure Efterskole.

Vi har rigtigt mange gode elever. Men vi har, som alle andre efterskoler, og for den sags skyld også folkeskoler, udfordringer med elever. Ikke blot faglige og indlæringsmæssige udfordringer, som vi kan tackle, men også adfærdsmæssige udfordringer. Og med enkelte større problemer, såsom misbrug og psykiske problemer, som vi gør alt for at tackle pædagogisk professionelt. Desværre lykkes det ikke altid. Men vi har den grundholdning, at vi ikke bare skal smide elever ud og videre, men gøre hvad vi kan for at få løst deres udfordringer sammen med eleven og forældrene.

Mistrivsel

Jeg/vi oplever i hele efterskoleverdenen, at mistrivsel og andet fylder meget blandt de unge i disse år. Når statsministeren i sin Nytårstale brugte 2/3 af tiden på at tale om disse udfordringer, så har vi samfundsmæssigt et meget alvorligt problem, som skal løses. Vores samfund er stresset op, og skaber usikkerhed. Informationsmængden er så gigantisk, at den skaber forvirring og usikkerhed hos mange.

Der er ingen tvivl om, at Mobiltelefoner m.v. er en medvirkende årsag. Eleverne afleverer her deres mobiltelefon i undervisningen. Andre efterskoler inddrager elevernes telefoner om natten, så de kan få nattero. Netop mobiltelefoner giver mulighed for parallelle virkeligheder for elever på alle tider af døgnet, hvor søvn ville være gavnligt for undervisningen. De elever, der fylder mest på Bornholms Efterskole og mange andre efterskole er 10.klasses elever, og Adventurelinjen fylder mest.

Reformkommissionen kom sidste år med et forslag om at nedlægge 10.klasse. Sker dette, så vil det lukke de fleste af landets efterskoler, for 10.klasse fylder mest. Regeringen vil givetvis komme med et udspil, men de skal passe meget på med, at de ikke trækker tæppet under efterskolerne. Jeg forstår godt intentionen med at fremme, at flere unge også vælger en erhvervsuddannelse. Men med vores Erhvervs- og Gastrolinje leverer vi jo netop det, som efterspørges.

Jeg er klar over, at ikke alle efterskoler gør det samme, men mit råd er, at er der aktiviteter, som man politisk ikke ønsker at støtte, så man fokuserer på dette, og skabe muligheder for løsninger herpå. Og så er mit råd: Lad nu være med at fokusere kun på struktur og økonomi i forbindelse hermed, og fokusér i stedet på de udfordringer unge oplever. Kort sagt at få en udfordret generation på et fremadrettet spor. Giv alle dem/os der gør en indsats herfor mulighed for dette, frem for at skabe usikkerhed om fremtiden.

Her kan efterskolerne noget særligt.


Til forsiden

Andre artikler i dette nr. af Ny Politik:

Vores kandidater til EP-valget

Døende partiforeninger – hvad gør vi?

Sundhedsreform - cirklens kvadratur

Plads til liv – 110 års arbejderkulturhistorie

Færre bøger - mere kokain